ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลตำแหน่งแพทย์แผนไทย (view 48) 2024-05-24 13:01:49
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (view 34) 2024-05-14 15:53:07
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเปา (view 86) 2024-04-23 09:57:54
ประกาศเจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน (view 43) 2024-03-18 21:14:47
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (view 159) 2023-12-20 14:26:32
แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 (view 74) 2023-12-19 10:26:16
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อสม. สมัครเข้าเรียนหลักสูตร E-learning ในระบบ Mooc Anamai กรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2567 (view 57) 2023-12-19 10:23:07
แจ้งเตือนและขอความร่วมมือเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรตะไคร้หอมน้ำมันงา(สูตรพิเศษ) (view 65) 2023-12-19 10:21:45
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (view 72) 2023-12-19 10:19:55
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (view 123) 2023-03-31 07:17:21
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (view 200) 2022-10-27 09:17:15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (view 203) 2022-10-20 14:42:45
รับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (view 1065) 2022-09-30 13:19:15
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน (view 335) 2022-03-31 11:40:34
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน (view 282) 2022-03-31 11:39:13
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง ปี 2565 (view 274) 2022-03-28 10:25:33
เชิญชวนชาวเชียงใหม่รับวัคซีนเข็ม 3 เพื่อลดผลกระทบจากเชื้อโอไมครอน (view 283) 2022-03-02 14:15:17
แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข (view 270) 2021-12-28 22:57:26
เชิญชวนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม3) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม (view 370) 2021-12-28 22:52:41
เปิดรับ Walk in วัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ประจำวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 2564 (view 313) 2021-12-28 22:51:49