ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลหล่อลื่น สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 (view 275) 2022-03-21 15:02:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและลหล่อลื่น สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (view 299) 2022-03-21 15:01:12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 (view 517) 2020-03-14 16:41:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 (view 504) 2020-03-14 16:38:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 (view 436) 2020-03-14 16:34:02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 (view 451) 2020-03-14 16:32:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (view 432) 2020-03-14 16:22:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สสอ.แม่วาง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562 (view 440) 2020-03-14 16:16:05