ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

2022-10-20 14:42:45 (view 164)

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง พนักงานธุรการ