ภารกิจการคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2566

2022-11-14 15:15:38 (view 117)

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566