ภารกิจการคุ้มครองจริยธรรมในองค์กร

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปี 2567

2023-11-15 15:05:46 (view 125)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567