ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

2024-05-14 15:53:07 (view 34)

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย