ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคลตำแหน่งแพทย์แผนไทย

2024-05-24 13:01:49 (view 47)

ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบุคคล  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่