ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง
เลขที่ 185 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่. 50360
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5392 8097
หมายเลขโทรสาร : 0 5392 8097
website : https://www.maewang-dho.com/
email : [email protected]